Proč jsou kočky víc přitahovány k ženám?

Žena a kočkaNení to žádná překvapivá informace, že ke kočkám se cítí být víc přitahovány ženy a patrně tomu je tak i naopak. V útulcích, kočičích depozitech a i dalších organizacích, které se zajímají o ochranu a zdraví koček, pracují převážně ženy. Samozřejmě, že i muži se najdou, ale v porovnání se ženským osazenstvem těchto organizací bývají většinou v menšině.  Často se taky tvrdí, že ženy dávají přednost kočkám a naopak a muži dávají přednost psům.

Protože vztah člověka a domácího mazlíčka je v posledních letech stále více zkoumán, tak se vědci věnovali i této otázce. Jaký je tedy důvod této vzájemné náklonnosti mezi kočkou a ženou?

Co říká věda?
Profesor Dennis C. Turner, zakladatel a ředitel Ústavu pro aplikovanou etologii a psychologii zvířat v Horgenu, je přesvědčen, že kočky svým přirozeným chováním preferují ženy samy o sobě. Kočky jednoduše reagují na chování typičtější pro ženy, protože to považují za příjemnější než chování typické pro muže.

3 důvody, proč jsou kočky přitahovány k ženám
V pozorovacím testu profesor Dennis C. Turner dokázal identifikovat tři genderově specifická chování, která vysvětlují, proč jsou kočky zvláště přitahovány k ženám:

1. Ženy mluví s kočkami častěji. Kočky komunikují s lidmi prostřednictvím mňoukání a dalších zvuků. Kočky vlastně obecně nekomunikují mezi sebou, ale právě jenom s člověkem. Jsou schopné upravit svoje mňoukání, tak, aby jim jejich člověk lépe porozuměl. Ženy se s kočkami snaží častěji komunikovat a rozumí lépe odpovědi, kterou dostávají.

Znám to i ze své zkušenosti. Moje kočka, když má hlad, tak mňouká tak, že já slyším zřetelně “granulky”, což je pro ní výraz pro všechny druhy žrádla, zatímco můj partner neslyšel nic. Až když jsem ho na to upozornila, tak začal vnímat, že mňoukání opravdu toto slovo připomíná 🙂

2. Ženy mají tendenci se shýbat dolů ke kočce, klečet nebo dokonce ležet a komunikovat s kočkou na úrovni očí. Kočky to považují za mnohem příjemnější než komunikovat se stojící osobou.

3. Ženy častěji čekají, až je kočka kontaktuje sama. Nechávají jí víc vlastního prostoru a volnosti. Muži mají někdy tendenci začít se kočce věnovat tak trochu bez varování. Očekávají, že se kočka přizpůsobí spíš jejich požadavkům.

žena a kočka

Muži s talentem pro kočky
Intimní vztahy však neexistují pouze mezi ženami a kočkami. Mnoho mužů má také velmi dobré spojení s kočkami. Někteří muži jsou skutečnými kočičími magnety, protože jim instinktivně rozumí.

Závěr: Kočka se nestará o pohlaví. Jediné, co se pro kočky počítá, je to, jak se k nim lidé chovají.

Zdroj: www.geliebte-katze.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *