Kočičí uši

Kočičí ušiMilovníky koček určitě nemusím přesvědčovat, že kočky jsou naprosto fascinující stvoření hned v několika směrech. Jednou se zajímvých oblastí je nepochybně jejich smyslové vnímání světa. Tentokrát bych ráda věnovala článek jejich sluchu. 

Kočičí uši jsou podobné uším ostatním savcům a mají stejné tři strukturální oblasti: vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Jejich sluchový orgán tvoří pinna (to je vnější trojúhelníkový útvar, který můžete vidět na hlavě  a to, o čem obvykle mluvíme, když mluví o uších) a ušní kanálek. Úkolem pinny je zachytit zvukové vlny a vést je zvukovým kanálem do středního ucha. Jak asi víte, tak pohyby kočičích uší probíhají nezávisle na sobě a jejich pootočením směrem ke zdroji zvuku mohou kočky zvýšit jejich citlivost až o 15 až 20 %.

Střední ucho obsahuje bubínky a drobné kosti, které vibrují v reakci na zvukové vlny a přenášejí tato vibrace do vnitřního ucha. Ve vnitřním uchu reagují senzorické buňky v orgánu na vibrace a vysílají signál do mozku pro zpracování.

Vnitřní ucho také obsahuje vestibulární systém, který pomáhá poskytovat pocit rovnováhy a prostorové orientace. V důsledku toho může kočka s infekcí vnitřního ucha vykazovat známky jako je náklon hlavy nebo náklon těla směrem k straně, kde je infekce. Problémy s motorikou.

KočkaMožná jste si všimli, že kočky mají na vnější straně ucha záhyby kůže, které vypadají jako malé štěrbiny. Tyto malé struktury se nazývají kožní marginalní kapsy, ale jsou obecněji známé jako Henryho kapsy. Jejich účel do dnešní doby není znám, ovšem existuje jedna hypotéza, že kapsa pomáhá detekovat vysoké zvuky tím, že zeslabuje ty nízké, hlavně když je ucho nakloněno, jak je typické pro kočky při lovu.

Kočky slyší nižší i vyšší frekvence než psi i lidé. Kočka je schopna slyšet zvuky v rozsahu přibližně 45 hz až 64kHz, ve srovnání s 67 hz až 45 kHz u psů. Zatímco rozsah lidského sluchu je obvykle od 20 hz do 20 kHz.

Bílé kočky s modrými očima mají vyšší než normální výskyt vrozené hluchoty kvůli genetickým abnormalitám, které vedou k degeneraci některých důležitých senzorických částí ucha. Postihuje tkáně vnitřního ucha. Pokud tyto buňky nefungují, tkáň degeneruje a to vede k hluchotě.

Ušní kanály koček mají samočistící mechanismus, takže zdravá kočka nepotřebuje vaši pomoc při udržování čistého ucha. Ve skutečnosti může snaha vyčistit kočičí uši způsobit naopak zdravotní problémy. 

www.petmd.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *